Studiebegeleiding

 

Iedere student is anders. De ene student zal het best memoriseren door te schrijven, de ander door luidop te herhalen ... Daarom wordt bij Tutoria gezocht naar de ideale studiemethode voor iedere student. We doen dit door samen met de student aan de slag te gaan met zijn of haar eigen cursussen, naderende toetsen en persoonlijke moeilijkheden. Er kan ingezet worden op samenvattingen, een planning, studiemethode, eigen inschattingsvermogen ... 

 

Het is belangrijk dat de student uiteindelijk de belangrijkste aspecten van efficiënt studeren onder de knie krijgt en over handvatten beschikt om de geleerde methodes te integreren in het dagelijks studeren. De leerling krijgt daarom inspraak in alle fases van de studiebegeleiding en bijles.


Bijlessen

 

Elke student dient een gelijkaardig schooltraject te doorlopen met de bijhorende leerstof, toetsen en examens. Toch is iedere student zijn traject individueel. Wij bij Tutoria willen studenten hier graag in bijstaan. Er wordt gekeken waarom de student een aanvraag doet voor bijles: Was deze even afwezig op school door ziekte, is er een specifiek hoofdstuk dat hij/zij niet begrijpt, is dit vak wat moeilijker... Op basis hiervan kijken we of er nood is aan een wekelijkse, tweewekelijkse of sporadische les.

 

U bent ook niet gebonden voor een bepaalde periode of een vast aantal lessen. Wanneer de student geen nood meer heeft aan bijles, kan de gereserveerde plaats terug vrij gegeven worden. Uiteraard is elke student achteraf steeds welkom wanneer een herhalingsles of nieuw hoofdstuk eenmalig dient opgefrist te worden.


Vakken

 

 • Wiskunde
 • Frans
 • Fysica
 • Engels
 • Chemie
 • Economie
 • Latijn
 • ...

Wat kost het

 

 • Intakegesprek van 60 minuten

€ 45

 • Telefonisch intakegesprek

€ 25

 • Eén les van 60 minuten

€ 45

 • Pakket van 10 lessen*

€ 400

 • Contactmoment / Rapportbespreking

€ 35

* Dit pakket is geldig voor 10 lessen (vakoverschrijdend) en is 1 jaar geldig na aankoop.


Annulatie

 

Afspraken kunnen uiteraard steeds geannuleerd worden. Om een goede dienstverlening te garanderen, gelieve minstens 24 uur op voorhand te verwittigen. Sessies die niet tijdig worden geannuleerd, zullen worden aangerekend.


Ons Team