Hoe het begon

 

 

BIJLES

Tutoria is ontstaan in een multidisciplinaire praktijk waar mensen op dat moment reeds voor verschillende disciplines terecht konden. De vraag naar bijles en studiebegeleiding kwam steeds frequenter voor. Eerst startte de oprichtster ( en logopediste van die praktijk ) zelf met het geven van bijles Frans en studiebegeleiding. Later moest zij deze sessies doorgeven, vanwege de grote vraag naar logopedie. 

 

Later startte Charlotte (de huidige coördinator) de bijlessen terug op door zelf Wiskunde en Studiebegeleiding aan te bieden. Het startte met een aantal uur per week, maar al snel stonden er meerdere studenten op de agenda en er ontstond een wachtlijst. Er was ook een vraag naar andere vakken zoals Frans, Chemie, Fysica ... met gevolg was er nood aan nieuwe docenten.

 

Na 1 jaar waren er al vier docenten actief in de praktijk en de vraag bleef stijgen. Daarom werd na 2 jaar beslist een aparte vennootschap op te richten om beter te kunnen inspelen op de noden.

 

THERAPIE

In de oorspronkelijke praktijk was er reeds op enkele momenten een psychologe aanwezig. Om deze vraag ook beter op te vangen werd het team uitgebreid. Elke psycholoog / therapeut met zijn eigen doelgroep. Deze discipline is een deel ook mee gegroeid met de studiebegeleiding, waar regelmatig meer diepgaande begeleiding aan te pas kwam wanneer er faalangst, laag zelfvertrouwen ... aan te pas kwam.