AFSPRAKEN

In verband met Studenten

 • Het welzijn van studenten is even belangrijk als hun schoolse ontwikkeling. In de lessen ontstaat een soort van vertrouwensband tussen leerling en docent. Om die reden wordt er zowel voor de docent als voor de student zo weinig mogelijk gewisseld. Wanneer je als docent het gevoel hebt dat er iets gaande is bij je student, aarzel niet om Charlotte hierover aan te spreken. Dan wordt dit samen besproken en indien nodig wordt het gesprek met de ouders gestart.

 

 • Heb je als docent het idee dat er bij een student misschien een bredere problematiek aanwezig kan zijn (Bijvoorbeeld dyslexie, dyscalculie, aandachts- of concentratiestoornis... etc) mag je dit gerust aangeven. Dan bekijken we samen of we dit verder kunnen observeren, indien nodig betrekken we de ouders hierbij en kan er ook bij ons in de praktijk een testing plaatsvinden.

 

 • Als docent heb je snel door wanneer een student wel of niet lesinhoudelijke vorderingen maakt. Misschien heb je het idee dat de lessen wat moeten opgetrokken worden qua frequentie? Of eerder het idee dat de student nu wel verder kan op zichzelf. Vanuit Tutoria willen we deze persoonlijke aanpak echt blijven behouden. Ouders appreciëren dat ook en op die manier zorgen we ook dat de verwachtingen van de ouders correct zijn afgestemd op ons aanvoelen.

 

 

In verband met de Agenda

 • Wanneer je graag een lesmoment uitzonderlijk eens wil verplaatsen. Gelieve dit minstens 1 week op voorhand door te geven aub. Voornamelijk voor bureaubezetting en tijd om de ouders te contacteren is dit belangrijk. Indien dit echt niet kan kan er nog steeds gekeken worden of een collega kan invallen voor jou. 

 

 • Wanneer je ziek bent zou het fijn zijn dat je eerst binnen je vakgroep even afstemt of iemand anders jouw uren die week kan overnemen. Op die manier kunnen we de studenten wel een continuïteit bieden qua opvolging. Uiteraard is het even belangrijk dit ook even te melden, zodat de vergoedingen juist worden uitgeschreven op het einde van de maand. 

 

 • Online lessen komen bijna niet voor in Tutoria en worden soms sporadisch ingepland door de docent zelf. Probeer jezelf de gewoonte aan te leren, om direct bij het inplannen van zo'n les, dit door te geven aan Charlotte. Normaal wordt elke maand alle lessen nogmaals gecontroleerd, maar je weet nooit dat het toch tussen de mazen van het net glipt. Daardoor worden deze vergeten lessen niet gefactureerd en kunnen deze ook niet worden vergoed.

Gebruik van Bureaus en materialen

 • Gelieve bij vertrek telkens te controleren dat alle ramen toe zijn, lichten uit, verwarming of airco uit, schuifdeur correct afgesloten.

 

 • Gelieve de Airco / Verwarming enkel gebruiken indien nodig, op milieu- en budgetvriendelijke temperaturen.

 

 • Bij het printen, probeer dit zoveel mogelijk dubbelzijdig te doen om papierverspilling tegen te gaan.

 

 • In elke bureau is een schuif voorzien met een sticker 'KLADPAPIER'. Gebruik deze papieren om iets extra uit te leggen, de student iets te laten uitwerken etc... Vul deze schuif gerust ook verder aan wanneer je iets foutief hebt afgedrukt.

 

 • Whitboards graag afkuisen met het voorziene product in de spuitbus en zakdoekjes die er staan. Deze nemen de stiftpartikels goed weg. Een bordenwisser of vod wrijft deze gedeeltelijk open. Graag ook goed de randen meenemen.

 

 • In de berging ligt vaak reservemateriaal zoals zakdoeken, mapjes, stiften voor het bord... etc. Moest een bepaald iets bijna op zijn, laat dit gerust weten voor moest dit mij zelf nog niet zijn opgevallen. (Idem met wc-papier, handdoeken...)

Als Docent

 • Als docent is het ook belangrijk dat je je goed voelt in je rol. Wanneer je vragen / twijfels hebt mag je hier altijd Charlotte over aanspreken. Dan wordt er samen bekeken hoe we jou hierin kunnen ondersteunen. 

 

 • De doelstelling is om voor de verschillende vakken een digitale database te ontwikkelen met blanco oefeningen en de bijhorende verbetersleutel. Per vakgroep kan hier in groep samen aan gewerkt worden. 

 

 • Als je zelf iets wil uitwerken qua workshop / lesmateriaal... Aarzel niet om dit aan te geven, dan willen we kijken of er hier mogelijkheden voor zijn.